Care sunt documentele de care ai nevoie pe camion?

 

Eşti şofer de tir? Ei bine, fie că eşti începător sau profesionist, trebuie să fii la curent cu documentele necesare fiecărui cap tractor pe care trebuie să le deţii în permanenţă. Aşadar, pentru a evita orice probleme cu autorităţile şi eventuale amenzi este foarte important ca la preluarea camionului să verifici dacă deţii toate documentele importante. Noi am pregătit pentru tine o listă ce conţine informaţii legate de documentele necesare fiecărui cap tractor şi semnificaţia lor, documentele şoferului de tir şi documentele care însoţesc marfa.

 

DOCUMENTE CAP TRACTOR:

 • Cartea de identitate a maşinii este un formular de 4 pagini care, după completare, conţine datele tehnice şi de identificare ale vehiculului, precum şi datele despre proprietarii succesivi ai acestuia. Acesta este documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului şi ea se transferă noului deţinător, la fiecare înstrăinare a vehiculului.
 • Talonul maşinii, numit şi certificat de înmatriculare, însoţit de inspecţia tehnică periodică (ITP) sunt două documente neecsare foarte importante pe care trebuie să le ai în posesie atunci când te afli la volanul camionului. De asemenea, fii foarte atent la termenul de valabilitate a ITP-ului! Dacă acesta este expirat, poţi risca atât o amendă, cât şi reţinerea certificatului de înmatriculare.
 • Asigurarea / Versiherung reprezintă poliţa de asigurare RCA obligatorie. Importanţa poliţei RCA apare atunci când persoana asigurată este implicată într-un accident de circulaţie în urma căruia au loc pagube materiale sau chiar vătămări corporale produse din vina acesteia. Atunci, persoana păgubită primeşte imediat despăgubiri din partea companiei de asigurări a persoanei ce a produs accidentul. În cazul în care acest document îţi lipseşte, poţi risca o amendă şi reţinerea talonului.
 • Constatarea Amiabilă / Unfallbericht este un document folosit pentru accidente uşoare fără vătămări corporale. Aşadar, dacă eşti implicat într-un astfel de accident, poţi utiliza un formular de Constatare amiabilă de acccident, fără a mai fi necesară întocmirea documentelor de constatare de către poliţie.
 • CEMT este documentul ce atestă norma de poluare. În cazul camioanelor, norma de poluare recomandată este Euro 6 dar poate fi diferită în funcţie de ţară.
 • Verificare TAHO / Tachouberprufung reprezintă verificarea tahografului – un aparat de măsură şi control menit să înregistreze kilometrii efectuaţi de autovehicule şi activităţiile şoferilor. Acestea trebuie să fie verificate periodic la maximum 2 ani şi numai de către agenţii economici autorizaţi şi monitorizaţi de RAR.

 

      DOCUMENTELE ŞOFERULUI DE TIR:

 • Permis de conducere corespunzător tipului de camion. Atunci când te afli la volanul camionului, trebuie să ai în permanenţă la tine permisul de conducere corepunzător tipului de vehicul. În cazul camioanelor, categoria cerută este CE.
 • Actul de identitate este un alt document esenţial pe care trebuie să îl deţii întotdeauna, chiar şi atunci când nu te afli la volan.
 • Legitimaţia de şofer auto ARR care trebuie să conţină o poză, numele şi prenumele şoferului, numărul contractului de muncă şi vizele semestriale.
 • Atestatul de transport de marfă este un certificat obligatoriu pentru şoferii de tir care doresc să transporte mărfuri. Există două tipuri de atestate:
 1. Certificatul de calificare profesională iniţială (CPI)
 2. Certificatul de calificare profesională continuă (CPC).
 • Atestatul profesional ADR. Şoferii de tir care transportă mărfuri periculoase trebuie să deţină un certificat ADR care completează certificatul de calificare profesională iniţială sau continuă (CPI/CPC). Atestatul ADR se obţine în urma unei pregătiri specifice şi are ca scop prevenirea dezastrelor care pot fi cauzate din pricina nerespectării normelor acordului ADR. Atestatele ADR sunt valabile pe o perioadă de 5 ani şi sunt eliberate de către Autoritatea Rutieră Română (ARR).
 • Formularul A1 este un certificat ce confirmă faptul că îţi achiţi contribuţiile sociale în altă ţară din Uniunea Europeană dacă eşti detaşat sau dacă lucrezi în mai multe ţări în acelaşi timp.

 

DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC MARFA:

 • Licenţa / EU – Lizenz

Licenţa de transport este documentul care asigură dreptul pentru efectuarea transporturilor, încărcarea şi descărcarea mărfurilor de-a lungul Europei. Acest document este cel mai important lucru din camion, aşadar asigură-te că îl ai în permanenţă la tine.

 • Scrisoare de transport CMR

CMR-ul este un acord internaţional privind contractele de transport. Acesta reglementează transportul mărfurilor de orice fel, cu autocamioane. CMR-ul se foloseşte atunci când locul de încărcăre şi locul de descărcare sunt în ţări diferite. Cel puţin una dintre aceste ţări trebuie să fie membră CMR.

Ce conţine un CMR? Datele cuprinse în scrisoarea de tranport CMR sunt: expeditorul, destinatarul, documentele însoţitoare, tipul şi cantitatea mărfurilor transportate, numărul de înmatriculare al autovehiculului şi transportatorul. Acest document este unul foarte important, aşadar asigură-te că toate datele sunt completate corect.