Политика за поверителност и безопасност на личните данни

Политика за поверителност и безопасност на личните данни

HARTL са изцяло посветени на защитата на поверителността на всички лични данни, които събираме, обработваме и съхраняваме.
Тази политика за поверителност и сигурност ви помага да разберете:

 1. Какво са личните данни
 2. Какви данни събираме и как ги събираме
 3. Как и защо обработваме тези данни
 4. На кого и защо изпращаме личните данни
 5. Как опазваме тези данни
 6. Какви права имате
 7. Как можете да се свържете с нас

1. Какво са личните данни

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) – GDPR):

Личните данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Различната информация, която заедно може да доведе до идентификация на определено лице, също са лични данни.

Примери за лични данни: име и фамилия; домашен адрес; адрес на електронна поща, като firstname.name@societate.com; идентификационен номер; данни за местоположение; адрес на интернет протокол (IP); идентификатор на бисквитки и т.н..

2. Какви данни събираме и как ги събираме

А. Информация, която ни предоставяте

Данните, които доставяте чрез формулярите във физически или цифров формат, чрез имейлите, изпратени до нас или след телефонните обаждания.

Б. Автоматично събранни данни

Когато получите достъп до нашия уебсайт, уеб сървърът автоматично записва регистрационни файлове (журнали), съдържащи IP адреса на посетителя, достъпния уеб ресурс (документ), както и информация за използваната операционна система / браузър. Ние съхраняваме тези данни, за да предотвратим измама и да гарантираме сигурността на уебсайта и информацията.
Също така, на нашия сайт ние използваме бисквитки, за да подобрим опита на сърфиране на всички посетители и да измерим ефективността на този уебсайт. Чрез бисквитките не събираме и не обработваме никаква информация, въз основа на която потребителят може да бъде идентифициран. За повече подробности посетете „Политика за използване на модулите Бисквитки ”.

В зависимост от нашите услуги, които използвате, ние събираме различни видове информация от вас или за вас.

Събираме съдържанието и друга информация, която предоставяте, когато използвате нашите услуги, включително когато създавате акаунт в нашите сайтове.

Събираме информация за това как използвате нашите услуги, като видовете съдържание, което разглеждате, взаимодействате или честотата и продължителността на вашите дейности.
Събираме контактната информация, която ни предоставяте.

Ако използвате нашите услуги за покупки, ние събираме информацията за тази покупка. Това включва вашата платежна информация, като номер на кредитна или дебитна карта и друга информация за картата, както и друга информация за акаунта и удостоверяване, фактуриране, доставка и контактна информация.

Събираме информация от или за компютрите, телефоните или други устройства, на които имате достъп до нашите услуги, в зависимост от разрешенията, които сте предоставили. Ето някои примери за информация за устройството, която събираме: 

 • атрибути като операционна система, хардуерна версия, настройки на устройството, имена и видове файлове и софтуер, и идентификатори на устройства;
 • местоположения на устройството, включително специфични географски местоположения, например чрез GPS, Bluetooth или Wi-Fi сигнали;
 • информация за връзка, като например името на вашия мобилен оператор или доставчик на интернет услуги (ISP), тип браузър, език и часова зона, номер на мобилен телефон и IP адрес.

3. Как и защо обработваме тези данни

Обработка на лични данни: Всяка операция или набор от операции, извършвани върху лични данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, регистрация, организация, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултации, употреба, разкриване на трети страни чрез предаване, разпространение или по друг начин, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Съхранение: Съхраняване на всякакви лични данни, събрани на всякакъв вид поддръжка.

HARTL ще обработва лични данни за следните цели:

 • Предлагане на заявените от вас стоки и услуги
 • За да ви потвърждава поръчаните от вас стоки и услуги и да предоставите допълнителна информация за тях
 • За офериране, сключване на договори, фактуриране
 • За да спазваме действащите закони
 • За дейности, специфични за отдела за човешки ресурси, в случай, че сте заинтересовани да сте част от нашия екип
 • За да ви информираме за промоционалните оферти, новините за продуктите и услугите в нашето портфолио на компанията или да ви поканим на организираните от нас действия / кампании / дейности.

 

Обработваме личните ви данни с няколко цели:

 • За да доставим, подобрим и развием услугите за вас
 • За да провеждаме анкети и изследвания за оценка и разработване на продукти и услуги за вас
 • За да си общуваме с вас
 • За да ви изпращаме маркетингови съобщения, ако не се противопоставите на това
 • За да оценим ефективността на нашите услуги и продукти
 • За да отговорим на приложимите законови изисквания (в случай на служители, сътрудници)

4. На кого и защо изпращаме тези лични данни

Поверителността на личните данни е един от най-важните аспекти за нас. Ние не предаваме тези данни на трети страни, освен ако не е необходимо и само данните, необходими за спазване на законовите или договорните изисквания.

5. Как предпазваме тези данни

Личните данни се обработват безопасно. HARTL предприема подходящи технически и организационни мерки по отношение на сигурността на данните, срещу неправомерно обработване или промяна, срещу загуба или унищожаване, както и срещу неразрешено разкриване и достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработвани. HARTL гарантира почтеност, достъпност, конфиденциалност и достоверност по отношение на личните данни,
HARTL използва съвременни методи и технологии за сигурност, заедно с политиките, прилагани към служителите и работните процедури за защита на обработката на лични данни, в съответствие с действащите законови разпоредби.

HARTL има сключен договор, според който доставчикът на Интернет и хостинг услуги гарантира, че е предприел всички мерки за сигурност, като например: ограничаване както на физически, така и на отдалечен достъп, бидейки инсталиран в център за данни и подложен на периодичен одит на сигурността.

HARTL полага всички разумни, търговски обосновани усилия за защита на личните данни, които притежаваме, анализира новите технологии в областта и, ако е приложимо, ги прилага за надграждане на нашите системи за сигурност.

Ние също така приложихме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме, че се обработват само личните данни, необходими за посочените цели. Принципът на неявната защита на данните ще се спазва и по време на разработването на нови продукти или услуги.

Въпреки усилията, полагани за съхраняване на събраната информация в защитена работна среда, която не е публично достъпна, не можем да гарантираме абсолютната сигурност на тази информация по време на предаване или съхранение в нашите системи. В случай на нарушение на сигурността, което застрашава вашата поверителност или лична информация, ние се задължаваме да ви информираме за тези неща, чрез уебсайта или чрез други методи, които имаме на разположение (имейл, телефонни обаждания и др.)

6. Какви права имате

Достъп, корекция, изтриване и обжалване

Можете да се свържете с нас и ние ще ви информираме за личната информация, която сме събрали и обработвали във връзка с вас, и целите, за които се използват тези данни. Имате право да коригирате всяка невярна, непълна, остаряла или ненужна лична информация, съхранявана във връзка с вас, като се свържете с нас.

Можете да оспорите определени употреби на вашата лична информация, включително директен маркетинг, ако такива данни се обработват за цели, различни от целите, необходими за извършване на нашите услуги или за спазване на правно задължение. Можете също така да оспорите всяко по-нататъшно обработване на личните ви данни след предварително дадено съгласие. Ако се противопоставите на по-нататъшната обработка на личните ви данни, това може да доведе до по-малко възможности за използване на нашите услуги. 

Изтриване и право на ограничаване на обработката

Можете също така да ни помолите да изтрием вашата лична информация от нашите системи. Ще изпълним това искане, ако нямаме основателна причина да не изтрием данните. След изтриването на данните може да не успеем да изтрием всички останали копия на всички наши системи веднага. Тези копия ще бъдат елиминирани възможно най-скоро.

Можете да ни помолите да ограничим обработката на определена лична информация, но това може да доведе до по-малко възможности за ползване от предлаганите услуги..

Право на преносимост

Имате право да получавате предоставена от вас лична информация в структуриран и често използван формат. 

Как можете да упражнявате тези права

Тези права могат да бъдат упражнени чрез изпращане на физическо искане или по електронна поща на адресите по-долу. Молбата трябва да съдържа най-малко следната информация: име, телефонен номер и съдържание на молбата.

Може да поискаме предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на вашата самоличност. Можем да отхвърлим молби, които се повтарят неоправдано, прекомерно или явно неоснователни.
Ако смятате, че нашите дейности по обработка на лични данни не съответстват на приложимия закон за защита на данните, можете да подадете жалба:

Национален надзорен орган за обработка на лични данни

 • бул. Генерал Георге Магеру № 28-30, сектор 1, пощ. код 010336, Букурещ, Румъния
 • www.dataprotection.ro 

7.Как можете да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно защитата на данните, можете да се свържете с нас по всяко време:
Hartl

 • адрес: Симион Барнуциу № 29, ет. 4, Тимишоара, Тимиш, Румъния
 • телефон: 0043 (0)50 9033-242
 • E-mail: office@hartlconnect.com
 • Data Protection Officer (DPO): 

Александра Зимбря Новакович

dpo@hartlconnect.com

0043 (0)50 9033 861