Кои са видовете товарен автомобилен транспорт?

 

Автомобилен транспорт означава всяка транспортна операция, която се извършва с използване на пътни превозни средства с цел преместване на стоки или лица от едно място на друго. В тази статия ще се съсредоточим върху видовете автомобилен транспорт. Затова направихме класификация на дейността на товарния автомобилен транспорт, която ще подобри вашите знания по тази важна тема. Да започнем!

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ВИДА ТРАНСПОРТ

Товарният автомобилен транспорт може да протича така:

 1. Автомобилен транспорт в национален трафик

Под национален трафик имаме предвид функционирането на транспорт, който се осъществява между две населени места, разположени на територията на една и съща държава, без да нaпycкa територията на съответната държава.

 1. Автомобилен транспорт в международен трафик

Под международен трафик имаме предвид оперирането на транспорт, който се осъществява между населено място на тръгване и населено място на предназначение, разположени на територията на две различни държави, със или без транзит на една или повече държави.

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПРОРЕД ТОВАРА

В зависимост от вида на товара, категориите автомобилен превоз на товари са както следва:

 • Автомобилен транспорт на общи товари

Категорията на общите товари означава много разнообразна гама от стоки и продукти. По принцип тази категория включва всички стоки, които могат да бъдат транспортирани със стандартно транспортно средство. Общите стоки могат да бъдат транспортирани с пълен транспорт (FTL) и в гpyпaжeн транспорт (LTL).
Общата категория товари не включва тези товари, които поради своите характеристики, свойства, размери, обеми или тегло могат да бъдат транспортирани само със специализирани или разрешени транспортни средства.

 

 • Автомобилен транспорт на хранителни стоки

Хранителни продукти с по-ниска или по-висока степен на нетрайност трябва да бъдат транспортирани с хладилни транспортни средства, оборудвани с контролирани температурни единици, при условия на максимална безопасност и чистота. Хладилният транспорт е разделен на две големи категории:

 • Хладилен транспорт със замразяване

Хладилният транспорт със замразянате се използва при транспортиране на замразени храни, като: замразено месо, замразена риба и др. при обичайни температури от -18 / -20 ° C.

 • Хладилен транспорт с охлаждане

Хладилният транспорт с охлаждане се използва при транспортиране на храни, които изискват само охлаждане и поддържане на постоянна температура през целия транспорт. Примери за храни: прясна риба, прясно месо, млечни продукти, пресни зеленчуци и плодове и др.

 

 1. Автомобилен транспорт на опасни товари ADR

Под опасни товари имаме предвид онези вещества, които по своето физико-химично естество могат да причинят вреди на околната среда, но и на засегнатите лица. Те могат да бъдат в течно или твърдо състояние и в зависимост от тази функция можете да изберете техния транспорт, като използвате нормални превозвачи за ADR или цистерни за автомобили ADR.
Товарите, считани за опасни - според Конвенцията ADR - се нуждаят от специално внимание, както при опаковането им, така и при подготовката на транспортните документи, за да се гарантира максимална безопасност и законност в процеса на доставка.

Това са класовете опасни товари, установени от ADR:

Клас 1: Explosive substances and objects;

Клас 2: Gas;

Клас 3: Flammable liquids;

Клас 4.1: Flammable solids, self-reactive substances and explosive substances, desensitized solid;

Клас 4.2: Spontaneously igniting substances;

Клас 4.3: Substances which, in contact with water, release flammable gases;

Клас 5.1: Oxidizing substances;

Клас 5.2: Organic peroxides;

Клас 6.1: Toxic substances;

Клас 6.2: Contagious substances;

Клас 7: Radioactive substances;

Клас 8: Corrosive substances;

Клас 9: Miscellaneous dangerous substances and objects.

 

Тираджии, които превозват опасни товари трябва да притежават удостоверение ADR, което допълва удостоверението за първоначална или непрекъсната професионална квалификация (CPI/CPC). Удостоверението ADR се получава след специално обучение и има за цел да предотврати бедствия, които могат да бъдат причинени поради неспазване на правилата на споразумението за ADR. Удостоверенията ADR са валидни 5 години и се издават от  АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА".

Шофьорите, които превозват опасен товар ADR имат следните забрани:

 • Да предизвикват удари по подемно-транспортното средство по време на движение;
 • Да пушат, докато шофират или да палят огън при спиране или са неподвижни, на разстояние по-малко от 50 метра от автомобила;
 • Да оставят камиона и товара без надзор;
 • Да теглят превозно средство при повреда;
 • Да следват друг маршрут или да остават на места, различни от предварително установените;
 • Да разрешават присъствието в камиона на други лица, с изключение на другия водач, придружителите или тези, които товарят / разтоварват превозваните стоки;
 • Да държат в камиона резерви от гориво в опаковки, които не са специално изработени за тази цел.

 

 1. Автомобилен транспорт на отпадъци и боклук

Под транспортирането на отпадъци и боклук се разбират всички процеси, които започват след събирането на отпадъците и боклука и завършват с доставката им до съоръженията за рециклиране, третиране и / или обезвреждане. Има три вида транспорт на отпадъци и боклук: автомобилен, железопътен и морски. По-нататък ще се ограничим до автомобилния превоз на отпадъци.
За автомобилен транспорт на отпадъци и боклук се използват камиони за събиране и транспортиране. Това са или камиони със специални контейнери, които се зареждат директно, или камиони, които могат да бъдат оборудвани с вече заредени контейнери с голям капацитет.
Важно условие, наложено на превозните средства за събиране, е те да могат да натоварят възможно най-много отпадъци. Някои от критериите, според които се определя размерът на превозното средство за събиране и транспортиране, са: полезен товар, разстояние до трансферната станция, обработка и / или изхвърляне, система за контейнери, ограничения или трудности в движението по пътищата и др.

 

 1. Извънгабаритен транспорт

Извънгабаритните товари са всички онези товари, които не отговарят на полезните размери на камион MEGA 13,6 м x 2,45 м x 3 м или на максимално допустимото тегло на оста. За транспортирането на извънгабаритни товари е необходимо да се получат допълнителни разрешения, а в някои случаи и специални придружители (разрешен граждански ескорт или полицейски ескорт) и маршрутни проучвания, които включват измервания в криви, под мостове, за да се види дали стоките могат да преминат безопасно.

Характерно за извънгабаритните товари е липсата на стандартизация по отношение на транспорта, като всеки транспорт изисква индивидуално планиране.

Сред видовете извънгабаритни товари споменаваме:
 

 • извънгабаритен транспорт за стоманодобивната промишленост;
  • извънгабаритен транспорт - вятърни инсталации;
  • извънгабаритен транспорт - селскостопанска и строителна техника;
  • транспорт на трактори, кранове, багери, булдозери;
  • транспорт - машини за добив и нефт;
  • транспорт на асфалтиращи станции;
  • извънгабаритен транспорт за тежки превозни средства;
  • транспорт на тежко промишлено оборудване: двигатели, генератори и др .;
  • транспорт на военноморско оборудване;
  • извънгабаритен транспорт за нефтената, енергийната, химическата промишленост;
  • транспортиране на силози, цилиндри, резервоари и др .;
  • Транспортиране на бетонни греди;
  • транспорт на промишлени халета и метални конструкции;
  • транспорт на други машини, превозни средства, конструкции и др.

 

 1. Автомобилен транспорт на живи животни

Под автомобилен транспорт на живи животни се разбират всички процеси, които започват след товаренето на животните и завършват с доставката им до местоназначението. Видовете транспортирани животни включват: прасета, овце, говеда, птици и др.
Транспортните средства, използвани за превоз на живи животни, техните контейнери и тяхното оборудване, трябва да бъдат конструирани, поддържани и експлоатирани така, че да се гарантира безопасността на животните по време на транспортиране и, разбира се, да се предотвратят нараняванията и страданията им. Превозните средства трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че да предоставят на животните достатъчно пространство, за да останат в естественото си положение.

Това са видовете автомобилни товари, класифицирани по видове товари и по вид транспорт. Имате ли вид товар, който предпочитате да превозвате? Ако е така, пишете ни в коментарите!